Mm piha IMG_0448

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulu järjestää 1 - 2 -luokan oppilaille lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Suomenkielinen iltapäiväkerhotoiminta

Kauniaisten kaupungin koululaisten suomenkielisessä iltapäiväkerhotoiminnassa noudatettavat periaatteet (1.8.2014 alkaen).

Palvelu
Koululaisten iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaa ohjattua monipuolista kerhotoiminnan luonteista toimintaa. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala.

Kauniaisissa iltapäiväkerhotoimintaa järjestää Pilke päiväkodit Oy perusopetuksen 1. ja 2. –luokkien oppilaille. Palvelua järjestetään koulun lukuvuoden aikana koulun työpäivinä,
pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä lauantaiksi sattuvina koulupäivinä, koulujen loma-aikana ja yksittäisinä palveluntuottajan henkilökunnan koulutuspäivinä.

Palveluntuottaja
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 6.2.2014, että kaupunki ulkoistaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palvelujen tuottamisen 1.8.2014 alkaen.
Palveluntuottajana toimii 1.8.2014 alkaen Pilke päiväkodit Oy. Sopimuskausi on tehty ajalle 1.8.2014 – 31.7.2017 (+1 optiovuosi).

Pilke päiväkodit Oy:n toiminnasta vastaava henkilö on iltapäiväkerhotoiminnan päällikkö Nico Silenius, sähköposti nico.silenius@pilkepaivakodit.fi, puhelinnumero 050-3218483.

Mäntymäen koulun iltapäiväkerhon puhelinnumero on: 045-77310759 

Iltapäiväkerhopaikan hakeminen
Paikkaa iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaupunki käsittelee hakemukset keväisin erikseen ilmoitettuna aikoina. Yksittäisiä hakemuksia käsitellään myös kesken toimintavuoden. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka iltapäiväkerhosta.

HUOM! 1. luokan jälkeen paikka ei jatku automaattisesti, vaan sitä pitää hakea 2. luokan oppilaalle.

Sijainti
Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla.

Maksut
Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat 1.8.2016 alkaen seuraavat:

  Asiakasmaksu      Palvelu
     80 euroa/kk        0-4 tuntia/päivä
   120 euroa/kk        0-5 tuntia/päivä

Pilke päiväkodit Oy perii asiakasmaksun vanhemmilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan:

  • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. 

  • Jos iltapäivätoimintaa annetaan lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.

  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 

  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta),
    laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.

  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta (0-4 tai 0-5 tuntia/päivä) halutaan muuttaa kesken vuoden,
    voi tämän muutoksen tehdä aikaisintaan 1.1. alkaen. Muutos tulee tehdä vähintään yhtä täyttä kuukautta ennen sitä kuukautta, jolloin muutoksen halutaan astuvan voimaan.

Lisäksi mikäli lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja asiakasmaksulaista ilmenevällä tavalla maksun huojennukseen tai maksusta vapauttamiseen, voidaan em. huojennus tai vapautus myöntää määräajaksi. Hakemukset huojennuksista tai vapauttamisista Sari Aarniokoskelle

hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (toimitetaan suoraan Pilkkeelle nico.silenius@pilkepaivakodit.fi ja koululle pirjo.rantanen@kauniainen.fi)

Toiminta Mäntymäen iltapäiväkerhossa

Mäntymäen iltapäiväkerhon harrastekerhot

SÄHLYKERHO

Sählykerhossa aloitamme tulevan KiMu-liigan valmistelun. Sählykerhosta tulee Mäntymäen iltapäiväkerhon joukkue, joka osallistuu Tammikuussa alkavaan KiMu- Liigaan. Kerhossa harjoitellaan, pelataan ja pidetään hauskaa Salibandyn parissa. Kerhossa on myös tavoitteena että lapset saavat kokemuksen mitä on kuulua joukkueeseen, opetellaan sitoutumista ja yhteishengen luontia. KiMu- Liigasta lisää tietoa sähköpostin toisessa liitteessä.

Sählykerhon ohjaaja:  

Onnittelut Mäntymäen iltapäiväkerhon joukkueelle, Pilkkeen säbämestarit v. 2016!
Kimu-liiga info

Aamuparkki

Suomenkielinen aamuparkki Mäntymäen koulun kirjastossa klo ma-pe klo 7:30 - tuntien alkamisaikaan.

Aamuparkin asiakasmaksu lukuvuonna 2016-2017 on 25 euroa/kk.

Aamuparkin ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat Mona Panday ja Eeva Jäntti.

Ilmoittautumiset aamuparkkiin ohjaajille tai koulun kansliaan.

Aamuparkin puhelin: 050 3438 860